Skip to main content Skip to search

Архитектура

Student na arhitektura

Архитехрурата е уметност и дизајн на инженерски големи, средни и мали структурни градби. Студентите на оваа студиска програма ќе стекнат солидни знаења за креирање на најразлични архитектонски решенија. Кандидатите за упис на архитектура треба да го положат приемниот испит, на кој се искажуваат уметничките знаења и разбирања за архитектурата.

Траење на студиите: Интегрирани (5г.)
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com