Skip to main content Skip to search

Менторски пакети

За идните студенти и нивните родители нудиме прилагодени менторски пакети, со можност за плаќање на 3 рати.
Контактирајте нѐ за да ви испратиме бесплатна анализа и понуда која најмногу ќе одговара на вашите потреби и вашиот образовен профил.

SLOVEGO BASIC

999
 • 1 пријава
 • Листа на потребни документи
 • Поднесување на пријавата
 • Следење на статусот на пријавата
 • Следење на сите рокови
 • Добивање на потврда за прием
 • Упис во образовната установа
 • Дозвола за престој/листа на документи/придружба во надлежниот орган
 • Редовни известувања по е-пошта
 • Брифинг пред поаѓање
 • ЗАКАЖИ СОСТАНОК

SLOVEGO REGULAR

1299
 • 3 пријави
 • Експертско советување за избор на студиските програми/ до 5 програми
 • Процена на образовниот профил
 • Листа на потребни документи
 • Подготовка на CV
 • Поднесување на пријавите
 • Следење на статусот на пријавите
 • Комуникација со факултетите
 • Следење на сите рокови
 • Нострификација на дипломата
 • Добивање на потврда за прием
 • Упис во образовната установа
 • Консултации по телефон (30 минути)
 • Навремени известувања по е-пошта
 • Брифинг пред поаѓање
 • Добивање на дозвола за престој/ придружба во надлежниот орган
 • Судски преводи до 3 документи
 • ЗАКАЖИ СОСТАНОК

SLOVEGO PREMIUM

1599
 • 7 пријави
 • Експертско советување за избор на студиските програми/ до 7 програми
 • Процена на образовниот профил
 • Листа на потребни документи
 • Подготовка на CV
 • Поднесување на пријавите
 • Следење на статусот на пријавите
 • Комуникација со факултетите
 • Следење на сите рокови
 • Експрес пошта за документите
 • Нострификација на дипломата
 • Добивање на потврда за прием
 • Упис во образовната установа
 • Добивање на даночен број
 • Консултации по телефон (2 часа)
 • Навремени известувања по е-пошта.
 • Брифинг пред поаѓање
 • Дoбивање на дозвола за престој/ листа на документи/ придружба во надлежниот орган
 • Судски преводи до 5 документи
 • Личен ментор за време на целокупниот процес
 • SIM припејд + 1 месец кредит
 • Помош за отворање на сметка во банка
 • Помош за активирање на студентски бонови за прехрана и субвенциониран јавен превоз
 • Подготовка на мотивациско писмо
 • 1 месечна административна поддршка по доаѓање
 • БОНУС прирачник со корисни информации за студенти во Словенија
 • ПОДАРОК за секој студент
 • ЗАКАЖИ СОСТАНОК