Skip to main content Skip to search

Средни училишта

Студентка во Словенија

Средно образование

Средните училишта во Словенија спроведуваат програми за:

  • гимназиско образование 4г.
  • стручно образование 4г. и 3г.

Матура: општа (5 предмети), стручна (3 предмети и семинарска задача).

Средношколски права

Средношколците во Словенија имаат право на:

  • субвенции за исхрана, превоз и сместување во дом
  • стипендии
  • работа преку студентските сервиси.
Students in their classroom smiling

Услови за упис

Доколку се пријават повеќе кандидати за распишаните места, селекцијата на учениците се прави врз основа на нивниот успех во 7, 8 и 9 одделение од основното образование.

Број на средни школи: 111 државни, 6 приватни и 6 заводи за млади со посебни потреби.

Рокови за упис

Прв пријавен рок: јануари – април

Втор пријавен рок: август.

Странските средношколци имаат право на место во средношколските домови. За место во дом потребно е да се пријават во рокот за пријавување.

Според словенечките закони, странските средношколци помлади од 18г. кои не престојуваат во Словенија со родителите, мора да имаат старател.

Во Словенија има 3 гимназии на кои се спроведува програма за меѓународна матура.