Skip to main content Skip to search

Биологија

хемија

Студиската програма по биологија им овозможува на студентите да стекнат темелни знаења за биолошките подрачја како што се: биохемија, генетика, микробиологија, развојна биологија, екологија, еволуција, систематика и невроетологија.
Дипломците се вработуваат ви истражувачки лаборатории, во министерства, инспекциски служби, општински управи, национални паркови, зоолошки и ботанички градини, музеи, домашни и меѓународни организации.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com