Skip to main content Skip to search

Биотехнологија

Mikrobiologija

Оваа студиска програма нуди темелно образование за молекуларно – биолошки знаења кои се во тесна врска со науката и брзиот развој на иновациите. Дипломците ќе бидат оспособени за самостојно работење на традиционални и современи биотехнолошки постапки во фармацијата, здравството, земјоделството, производството на храната и за заштита на околината.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com