Skip to main content Skip to search

Биохемија

Biohemija

Студиската програма по биохемија ги оспособува студентите со солидни знаења за
молекуларна биологија, биохемиска информатика, математика и физика, со чија помош ќе можат самостојно да работат во развојни биохемиски лаборатории или да го продолжат образованието на магистерски студии во областа на хемијата, биохемијата, биомедицината и други науки за животот.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS,
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com.