Skip to main content Skip to search

Вајарство

Вајарството е една од насоките на уметноста, која во основа произлегува од традиционалното, занаетчиско владеење на материјалите и техниките, но во минатото како и денес е интердисциплинарно и идеолошки интегрирано во современите настани од другите уметности и хуманистички науки. Студентот во својата индивидуална работа постојано ќе се поттикнува да размислува и истражува, експериментира и да развива скулптурни форми и процедури преку постоечки решенија и конвенции.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com