Skip to main content Skip to search

Географија

На студиите по географија студентите стекнуваат знаења за природните и општествените процеси на обликување и промена на земјата, со помош на географски информациски системи, картографија и други географски методи.
Дипломците ќе можат да се вработат во институции за просторни и регионални планирања, во туризмот, во подрачјето за заштита на околината, како и во образованието.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com