Skip to main content Skip to search

Градежништво

Градежна слика

На студиската програма по градежништво студентите стекнуваат солидни знаења за развој на способности за проектирање и изградба на градежни објекти, како и обликување и изработка на градежни производи со соодветен облик, квалитет и цена.

Вработување: градежна индустрија, производство, водење и надзор на градежно работење.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com