Skip to main content Skip to search

Драматургија и изведувачки уметности

Студентите на оваа студиска програма ги стекнуваат сите потребни театарски знаења и се обучуваат за извршување на практични драматуршки задачи во театарот и сродните институции, на радио, филм и телевизија, за теоретско истражување и архивска работа во театарот, како и основни знаења кои се потребни за пишување разновидни драмски текстови.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com