Skip to main content Skip to search

Електротехника

инжинерство

Студиите по електротехника се фокусирани на дизајн, изградба и одржување на електротехнички контролни системи, машини и опрема. Студентите можат да специјализираат: автоматика, електроника, енергетика и мехатроника или телекомуникации.
Вработување: енергетика, дистрибуција на струја, електронска индустрија, телекомуникации, транспорт, обновливи енергии, осветлувачки системи, производни технологии и конструкции.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com.