Skip to main content Skip to search

Е – бизнис

Customer review satisfaction feedback survey concept.

Е – бизнисот стана есенцијален дел во работењето на претпријатијата и потребата од квалификувани е – бизнис професионалци продолжува да расте, бидејќи тој стана неопходна норма на глобално ниво.
На оваа студиска програма студентите ќе стекнат солидни знаења за економија, управување на веб страни, е – маркетинг, мултимедија за водење на бизнис, како и организациски менаџмент.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com