Skip to main content Skip to search

Здравствена нега

Основната цел на програмата „Здравствена нега“ е да се обучи професионалец или дипломирана медицинска сестра, за работа на сите нивоа на здравствена заштита. Студентот ги осознава и ги употребува принципите на професионалната етика, комбинира теоретско знаење од различни области со практично искуство преку работа со пациенти, совладува теоретско и практично знаење за самостојна нега и за работа во интердисциплинарен тим при изведување дијагностички и терапевтски процедури.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

Стекнато звање: Дипломирана медицинска сестра

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com