Skip to main content Skip to search

Индустриски и уникатен дизајн

Целта на оваа програма е да се едуцираат дизајнери кои ќе се истакнат во познавање на техники, материјали и познавање на историјата. Студентите ќе можат да ги разберат барањата на индустријата, да дејствуваат како дизајнери во таа насока, како и да ги разберат барањата на малите студија. Тие ќе имаат доволно развиени вештини за реализација на нивните идеи во уметничкиот дизајн, како и во процесот на производство. Дополнително студентите ќе стекнат доволно познавање на материјалот за самостојна работа и академска широчина.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com