Skip to main content Skip to search

Информатика

компјутери

На студиите по информатика ќе здобиете напредни знаења во областа на информатичките технологии, кои ќе ви ги отворат вратите за работа во секоја сфера.
Планирање и развој на информациски системи, надзор на информатичка и машинска опрема, употреба на програмско орудие, заштита на информации и компјутерски системи, обликување на веб страни се само дел од знаењата кои ќе ги стекнете на оваа студиска програма.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS,
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com.