Skip to main content Skip to search

Историја

Програмата за историја ги учи студентите на аналитички, критички и продлабочени знаења за минатото. Стекнатите компетенции им овозможуваат на дипломците да работат на различни истражувања, публицистика, работа во музеи и архиви или пак во образование.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com