Skip to main content Skip to search

Козметологија

Насоката „Козметологија“ едуцира и произведува квалификувани професионалци за работни места во козметичката индустрија, регулативите и инспекциските служби, во истражувачки институции, козметички претставништва за консалтинг и маркетинг на козметички производи во различни институции.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

Стекнато звање: Дипломиран козметолог

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com