Skip to main content Skip to search

Компјутерски технологии и информатика

Kompjuterski-tehnologii-i-informatika

Оваа програма ги оспособува студентите за развој, управување и одржување на компјутерска и системска опрема, програмирање, развој на мобилни апликации, алгоритми, како и информациски системи и мрежи, кои се засновани на компјутерска технологија.

Инженерите по компјутерски технологии се најбаран кадар и веднаш по дипломирањето се вработуваат како: програмери, развивачи на компјутерски мрежи и операциски системи, управувачи на бази со податоци, развивачи на вештачка интелигенција итн.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com