Skip to main content Skip to search

Комуникологија и односи со јавност

Flat lay of business agenda

Оваа студиска програма е фокусирана на анализа на културните и општествените улоги на медиумите и комуницирањето и ги оспособува студентите за работа во различни подрачја како што се: електронски и пишани медиуми, фотографија, содржински маркетинг, сектори за односи со јавност, како и за работа во продукција.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com