Skip to main content Skip to search

Културологија

Културологијата ги следи односите меѓу естетските, антрополошките и политичките економски аспекти на културното производство и репродукција. Дипломираните студенти по оваа програма можат да се вработат во сите области каде што е потребно образование од општествени или хуманистички науки, бидејќи тие се особено квалификувани за работа во различни сфери на културните активности, најчесто во културните уредувачки одбори на печатените и електронските медиуми, како и во издавачки куќи и разни културни организации.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com