Skip to main content Skip to search

Лабораториска медицина

Смерот „Лабораториска медицина“ е наменета на висококвалификувани професионалци за позиции во медицински лаборатории во различни тесни области во лабораториска медицина, во истражувачки институции и за позиции во дејности поврзани со лабораториска медицина.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

Стекнато стручно звање: Дипломиран инжинер по лабораториска биомедицина

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com