Skip to main content Skip to search

Машинство

студент во лабараторија

Студиската програма за машинското инженерство ги оспособува студентите со солидни знаења за дизајн, анализа, производство и одржување на машински системи. Студентите можат да избираат измеѓу смеровите: производно машинство, дизајн и одржување, енергетско инженерство, мехатроника, авијација.

Вработување: производни и развојни технологии, истражување и наука.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS,
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com.