Skip to main content Skip to search

Мехатроника

мехатроника

Студентите на студиската програма мехатроника стекнуваат солидна знаења за дизајн, проектирање, изработка и одржување на мехатронски производи, машини и постројки, со помош на компјутерско програмирање и технологија.

Вработување: електрична, автомобилска, машинска, компјутерска, прехранбена, фармацевтска и компјутерската индустрија, истражувачка дејност и наука, образование.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com