Skip to main content Skip to search

Микробиологија

Biotehnologija

Студиите по микробиологија овозможуваат продлабочени разбирања за живиот свет, микро процесите и организмите, коишто се невидливи за човечкото око и имаат клучна улога за животот на нашата планета. Студиски предмети: биохемија, молекуларна и клеточна биологија, хемија, статистика, вирологија, имунологија, значењето на микробите во медицината и др. Вработување: во медицината, фармацевтската индустрија, заштита на околината.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS,
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com.