Skip to main content Skip to search

Музичка уметност

Целта на програмата за музичка уметност од прв циклус е да се едуцираат талентирани музичари со средношколско знаење од областите на оваа програма за вршење на уметнички професии.
Покрај изборниот педагошки модул, дипломираните студенти се стекнуваат и со знаење потребно за педагошка дејност за областите дефинирани со насоките на оваа програма.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

Стекнато стручно звање: Дипломиран музичар по одреден инструмент: клавир, саксофон, виолончело итн.

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com