Skip to main content Skip to search

Наука за податоци

AL learning icon

Оваа студиска програма е за врвни специјалисти кои имаат детално познавање на математиката, компјутерите и статистиката. Студентите стекнуваат теорија и пракса кои ќе им овозможат да станат водечки специјалисти во областа на науката за податоците.

Вработување: ИТ компании, медицина, банки, телекомуникации, финансии, енергетски системи, биологија, биоинформатика и области за кои е потребно собирање на големи бази на податоци.

Траење на студиите:
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com