Skip to main content Skip to search

Одбрана

На студиската програма „Одбрана“ студентите стекнуваат знаења за дејствување во областа на менаџментот, лидерството, советувањето и разрешувањето конфликти во националната и меѓународната безбедносна средина.
Како дипломанти тие можат да најдат вработување во државни органи, органи на министерствата за одбрана, внатрешни и надворешни работи, невладини организации, меѓународни безбедносни структури, воена дипломатија итн.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com