Skip to main content Skip to search

Управување на информациски системи

Studenti pred kompjuter

На оваа студиска програма студентите стекнуваат знаења за управување на деловни процеси во претпријатијата, преку организација на нивните информациски системи.
Предмети кои се изучуваат: ИТ технологии, системски анализи, статистика, менаџмент и маркетинг.
Вработување: во приватен и државен сектор.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com