Skip to main content Skip to search

Сликарство

Катедрата за сликарство им овозможува на студентите да стекнат соодветно знаење и разбирање, да ги развијат потребните лични атрибути и да ги совладаат основните вештини кои ги опремуваат и подготвуваат преку смислено и кохерентно составена студиска програма со комбинација од студиски, теоретски и стручни предмети за понатамошен личен развој во рамките на ликовната уметност и за професионалната уметничка пракса. Целта на додипломските студии по сликарство е да се оспособат нови генерации уметници, интелектуалци и творци кои се способни да постават самостоен уметнички пат со стекнатото знаење, вештини и искуство.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com