Skip to main content Skip to search

Управување со кадри

Студентка како пишува


Доколку сакате да научите се за планирање на кадровски политики, вработување, анализа на деловни места, управување и образување на кадар, развој на кадри и кариера, формирање на систем за наградување на вработени и уредување на односите меѓу раководствата и вработените, тогаш оваа студиска програма е за вас. 
Дипломците се вработуваат во различни приватни, државни и меѓународни институции.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com