Skip to main content Skip to search

Социологија

Областа на социологијата го проучува буквално секој аспект од човечкото општество: семејството, полот, расните и етничките односи, стареењето, образованието, работата, населението и многу други.
Нејзината основна цел како дисциплина е да го разбере функционирањето на човечкото општество и да го објасни општественото однесување.
Дипломираните студенти по социологија се квалификувани за аналитичко-истражувачка, советодавна и менаџерска работа на различни територијални и секторски нивоа.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com