Skip to main content Skip to search

Медицина

Студиите по медицина ги подготвуваат студентите за една од најважните професии во човештвото.
Студентите стекнуваат знаења за основните биолошки науки, како што се анатомијата, биохемијата, микробиологијата, патологијата и фармакологијата.
Во рамки на студиите се изучуваат и основите на интервјуирање и испитување на пациентот.

Траење на студиите:
Интегрирани студии 6г, 360 ECTS

Специјализација: 3г, 180 ECTS

Стекнато стручно звање: Доктор по медицина.

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com