Skip to main content Skip to search

Музичка педагогија

Muzicka pedagogija

Во текот на изучувањето на музичката педагогија студентот се оспособува да планира и реализира музичко образование и хорско пеење во основните и средните училишта како и програми на предучилишно ниво по музичко образование под менторство на наставник.
Дипломецот на оваа програма е обучен да планира и имплементира програми за други целни групи од областа на неформалното образование и да работи во тимска работа со наставници, родители и други професионалци од областа на музиката.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

Стекнато стручно звање: Професор по музичко образование/музички педагог

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com