Skip to main content Skip to search

Стоматологија

Дентална медицина

Студирањето стоматологија ќе ве научи на се што треба да знаете за превенција, откривање и лекување на орални и забни заболувања.
Студентите стекнуваат знаења од областа на стоматологијата, со теми како што се анатомија, физиологија, микробиологија, човечка болест, патологија и епидемиологија.
Во рамки на оваа програма ќе научите за дијагноза и третман на болести и нарушувања, а преку студентската пракса ќе стекнете искуство за ортодонција, седација и помали орални операции.

Траење на студиите: Интегрирани студии 6г, 360 ECTS

Специјализација: 3г, 180 ECTS

Стекнато стручно звање: Доктор по дентална медицина

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com