Skip to main content Skip to search

Фармација

Фармацевтскиот факултет им обезбедува на студентите едукација за хемијата, биологијата и физиката, како и специфични курсеви за терапија со лекови, нејзината корисност и важни принципи за грижата за пациентите.

Траење на студиите: интегрирани 5г, 300 ЕCTS

Стекнато звање: Магистер по фармација

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com