Skip to main content Skip to search

Физика

Newton's cradle

Доколку сакаш да станеш стручњак за анализа на причините на природните појави, методите за истражување на атмосферата и останатите компоненти на климатскиот систем (океани, тврда земја) или други подрачја на геофизиката, студиската програма по физика е за тебе.
Можеш да избираш помеѓу четири смерови: физика, астрофизика, педагошка физика и метеорологија.
Вработување: истражувачка дејност, образование, градежништво, машинска, фармацевтска, хемиска и електронска индустрија, финансии, државна управа.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com