Skip to main content Skip to search

Филм и телевизија

Целта на студиската програма „Филм и телевизија“ е студентите, во согласност со избраната област на студии (режија, снимање, монтажа), да се оспособат за самостојна креативна и професионална работа во продукција на документарни, играни филмови. телевизиски драми, телевизиски емисии од различни жанрови и други форми на аудиовизуелни дела.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com