Skip to main content Skip to search

Хемија

Студентите на програмата хемија стекнуваат солидни знаења од областа на хемијата, хемиското инженерство, биохемијата, математиката и практични вештини за индивидуална или работа во тимови во хемиски лаборатории.
Вработување: во хемиска или фармацевтска индустрија, образование.

Траење на студиите:
– додипломски 3г, 180 ECTS
– магистерски 2г, 120 ECTS

За упис на оваа програма пишете ни на: info@slovego.com