Квалитетен европски едукациски систем

Словенечките универзитети (5 државни и 1 приватен) имаат квалитетен едукациски систем. Тој се карактеризира со препознатлива традиција, кој овозможува академски развој во сите научни области.

Без разлика дали сакате да студирате атомска физика или да ги проучувате мистериозните галаксии во универзумот Словенија ќе ви го овозможи тоа. Студиските програми на словенечките универзитети се структурирани така што ќе ви ги понудат најновите научни истражувања. Студиите во Словенија ќе ве подготват и самоуверено да се соочите со глобалните предизвици.

Голем избор на студиски програми

На 6 – те универзитети во Словенија се реализираат 594 додипломски програми во сите научни области, на 103 факултети.

Додипломските студии во Словенија се спроведуваат според Болоњскиот систем (3 + 2), а  студиските програми се делат на:

  • високошколски програми (3 години), 180 ECTS и
  • универзитетски академски програми (3/4 години), 180 – 240 ECTS.

Услови за упис

Прв услов за упис на додипломски студии во Словенија е да имате завршено четири годишно средно образование. Понатаму, важно е дали сте завршиле гимназија или стручно училиште и на крајот каква матура сте положиле, државна или стручна.

Секој факултет распишува одреден број на места за странски студенти. Доколку на нив се пријават поголем број на кандидати од расположливите места, факултетите прават селекција. Рангирањето на примените кандидати се врши според нивниот просек на оцени во 3 и 4 година и на матурата.

Одредени студиски програми го земаат во предвид и успехот од одредени предмети во средното училиште. На програмите каде што има приемен испит, при селекцијата на кандидатите се земаат во предвид и точките од тој резултат.

Приемни испити нема, освен на академиите за музика, уметност, режија/филм, спорт, архитектура, дизајн на текстил и облека.

Б2 сертификат за знаење на словенечкиот јазик треба за упис на студиските програми: медицина, стоматологија, психологија, фармација, здравствена нега, за останатите не е потребно.

 

[Прочитај повеќе] 10 чекори за упис на магистерски студии